லட்சுமி தேவியின் ஆசிகளுக்கு பாடல் கேட்கப்படுகிறது || Lakshmi Devi Songs Live || Devotional Live

-

சிவனின் பாடல்கள் திங்களன்று கேட்கப்பட்ட வேண்டும் || Lord Shiva Tamil Devotional Songs Live

செவ்வாய் தோறும் தவறாமல் கேட்க வேண்டிய பாடல்கள்|| Durga Devi Tamil Devotional Songs Live

புதன் பாடல்கள் கேட்கப்பட வேண்டு || Vinayagar Songs Live || Devotional Live

சாயி பாபாவின் பாக்கியத்திற்கு பாடல்கள் கேட்கப்பட வேண்டும் || Sai Baba Songs Live || Devotional Live

லட்சுமி தேவியின் ஆசிகளுக்கு பாடல் கேட்கப்படுகிறது || Lakshmi Devi Songs Live || Devotional Live

வெங்கடேஸ்வர ஸ்வாமி பாடல்கள் || Venkateshwara Swamy Songs Live || Tamil Devotional Live

SUN
ஞாயிறுக்கிழமை தவறாமல் கேட்க வேண்டிய பாடல்கள் || Suryabhagavan Tamil Devotional Songs Live

SUBSCRIBE
To Subscribe MY3 TAMIL
https://www.youtube.com/user/my3tamil?sub_confirmation=1

For more Information on
WWW.MY3MUSIC.COM
www.shanthiinfo.com

BHAKTHI SONGS PLAYLISTS
https://www.youtube.com/user/my3bhakthisongs/playlists

FACE BOOK
https://www.facebook.com/my3bhakthisongs

GOOGLE PLUS
https://plus.google.com/109914945471750915885/videos

TWITTER
https://twitter.com/my3bhakthisongs